... IT konsultācijas ...

Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā


expand_more
   


DEAC eksperti ir uzkrājuši ilggadēju pieredzi strādājot ar ISO standartiem vairāk kā 15 gadus un ir palīdzējuši veiksmīgi ieviest vairākos uzņēmumos ISO standartiem atbilstošas iekšējās pārvaldības sistēmas, kas atbilst ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001 un ISO 22301 standartu prasībām, stingri ievērojot drošas personas datu apstrādes (GDPR) principus. Mēs ne tikai palīdzēsim identificēt tās vietas Jūsu uzņēmumā, kurām ir nepieciešama pastiprināta iekšējā kontrole, bet arī veiksim detalizētu Jūsu uzņēmumā esošo procesu izvērtēšanu un sniegsim priekšlikumus šo procesu uzlabošanai.

Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
NovērtējumsJūsu esošajai
sistēmai
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
Priekšlikumi procesu
efektivizēšanai
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
Atbalstsdokumentācijas
izstrādē


 
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
Atbalstsuzlabošanas
pasākumu ieviešanā
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
Pēc ieviešanasefektivitātes novērtēšana
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC
Atbalstsaudita
laikā un pēc tā


 

MŪSU KLIENTS:


Data Centers DEACPēc DEAC ekspertu sniegtajām profesionālajām konsultācijām LMT veiksmīgi ieguva ISO/IEC 27001 un ISO 14001 sertifikātus.

LMT ir pieslēgumu skaita, apgrozījuma un tīkla pārklājuma ziņā lielākais mobilo sakaru operators Latvijā ar plašāko klientu apkalpošanas tīklu. Uzziniet vairāk!

KĀ MĒS PALĪDZĒJĀM?


  • Visaptverošs audits sākotnējās situācijas novērtēšanai, lai noteiktu atbilstību nepieciešamajām prasībām

  • Detalizēta dokumentācija ar nepieciešamajiem uzlabojumiem

  • Ekspertu konsultācijas nepārtrauktai un vienmērīgai procesu ieviešana

  • Visaptverošs pēcaudits pēc procesu ieviešanas, lai veiksmīgi sagatavotos ISO sertifikātu atbilstības iegūšanai

 
expand_more

KĀDI BŪS JŪSU IEGUVUMI?

   

Biznesa nepārtrauktība un informācijas drošība, kas atbilst starptautiski atzītiem standartiem
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC Laika ekonomija uzticoties ekspertiem
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC Papildus vērtība un novērtējums no Jūsu klientiem
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC Risku samazināšana, pielietojot pierādītas un atzītas procedūras
Ekspertu konsultācijas ISO prasību ieviešanā DEAC Visaptveroša biznesa procesu saskaņošana un pārvaldīšana


expand_more

MĒS KONSULTĒJAM PAR

   

ISO 22301
Biznesa nepārtrauktības pārvaldības sistēma ietver iespējamo darbības risku identificēšanu un to ietekmes izvērtēšanu. Kā arī biznesa nepārtrauktības plānu un procedūru izstrādi un ieviešanu. Tā rezultātā pieaug klientu uzticība un biznesa konkurētspēja.

GDPR
Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula ir ļoti būtiska personu datu privātuma nodrošināšanā uzņēmumos. Mūsu konsultācijas palīdzēs Jums ieviest un realizēt personas datu apstrādes pārvaldes stratēģijas.ISO/IEC 27001
Informācijas drošības pārvaldības sistēma ietver informācijas resursu identificēšanu un saistīto drošības risku noteikšanu, izvērtēšanu un minimizēšanu, kā arī saistīto drošības pasākumu izstrādi, ieviešanu un efektivitātes izvērtēšanu. Regulāra darbinieku kompetences izvērtēšana un informācijas drošības kvalifikācijas paaugstināšana.

ISO 45001
Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēma ietver darba vides risku identificēšanu un kontrolēšanu. Strādāt un virzīties uz mērķiem kļūst drošāk un pārliecinošāk, jo darbiniekiem tiek nodrošināta droša un normatīvo aktu prasībām atbilstoša darba vide un tiek iestrādāta sistemātiskas uzraudzības sistēma, lai to uzturētu.ISO 14001
Vides pārvaldības sistēma sniedz iespēju apzināt un kontrolēt savas darbības negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, un tādejādi tiek veicināta arī izmantojamo resursu optimizēšana. Tas veicina resursu ekonomiju un pašizmaksas samazināšanu. Tiek plānotas un nodrošinātas nepieciešamās vides aizsardzības un darba drošības apmācības. Sniedz pārliecību par organizācijas pozitīvo attieksmi pret apkārtējo vidi un “zaļo domāšanu".

ISO 9001
Kvalitātes pārvaldības sistēma ietver uzņēmumā notiekošo procesu un saistīto risku identificēšanu un šo risku minimizēšanas pasākumu plānošanu un ieviešanu. Tiek definētas darbinieku pilnvaras un atbildība, ieviesta efektīva informācijas vadības sistēma, uzlabota organizācijas iekšējā komunikācija, plānošana un darba efektivitāte. Tiek panākta nepārtraukta pilnveidošanās, iespēja samazināt izmaksas un efektīvi izmantot organizācijas rīcībā esošos resursus.PCI DSS
PCI DSS atbilstība nodrošina maksājumu karšu datu apstrādi atbilstoši visaugstākajām drošības prasībām. Karšu dati ir pasargāti no nesankcionētas piekļuves gan fiziski, gan virtuāli, nodrošinot augstu drošības līmeni.
expand_more
   

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!

expand_more
deac-partners-logo