... Jaunumi ... Blogs ...

Datu migrācija: 7 aspekti, kā IT eksperti samazina dīkstāvi

Datu migrācija: 7 aspekti, kā IT eksperti samazina dīkstāvi
DEAC | 23.05.2018

Tas nav noslēpums, ka IT sistēma ir svarīga komponente biznesa procesu darbības nodrošināšanā mūsdienās. Mainot tās platformu, var tikt ievērojami traucēta biznesa darbība un nepārtrauktība. Atklāti runājot, darbība visticamāk tiks traucēta, ja, migrējot datus, nepievērsīsiet uzmanību visiem aspektiem, izaicinājumiem un iespējamām problēmām. Tomēr vēl joprojām liela daļa no veiktajām datu migrācijām ir nesekmīgas, jo bieži tās tiek uzskatītas kā papildu izmaksas. Nepietiekamais finansējums noved pie pārlieku vienkāršotas migrācijas sistēmas, kas nespēj pilnībā apmierināt biznesa vajadzības.


Datu migrācija DEAC

Kādi ir datu migrēšanas izaicinājumi un lielākās bailes?


Pirmkārt, kas ir šis datu pārnešanas baiļu burbulis un kāpēc tas ir radies? Vai tas tiešām ir tik melns kā to mālē un kādas ir lielākās uzņēmumu bailes? Nepārtraukti pieaugošais pieprasījums pēc efektīviem IT risinājumiem, ātri augošais jauno tehnoloģiju piedāvājums un augstais konkurences līmenis IT jomā ir ievērojami sekmējis nepieciešamību uzņēmumiem datus migrēt no vienas vides uz otru. Tā kā datu pārnešana pieauga, arī kļūdas, veicot to, šajā procesā pieauga. Pieredzes un zināšanu trūkums ir galvenie faktori, kas izraisīja un vēl joprojām izraisa lielākās galvas sāpes datu migrēšanas procesā. Lielākās bailes, ar kurām cīnās uzņēmumi, ir:

 • Vai būs nepieciešami papildu līdzekļi budžetā?
 • Cik ilga būs dīkstāve?
 • Vai šis process ir drošs un vai man ir jāuztraucas par datu zudumiem?
 • Vai jaunā vide ir saderīga ar manu esošo?
 • Vai manam IT personālam ir pietiekamas zināšanas datu migrēšanas jomā?
 • Vai jaunā vide būs piemērota mana uzņēmuma biznesa procesiem?
 • Cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai pilnībā pārmigrētu?
 • Vai izvēlētais datu pārnešanas risinājums iepriekš ir testēts?

Datu migrācija DEAC

Tā kā ļoti bieži datu migrācijas projektiem ir negatīva tendence to realizācijā, jo uzņēmumi nepievērš padziļinātu uzmanību migrācijas plānam, tā patiešām var novest pie papildu līdzekļu nepieciešamības. Sākot no papildu izmaksām datu pārnešanas komponenšu izveidošanai, testēšanai un beidzot ar biznesa zaudējumiem dīkstāves dēļ, kas izraisīta neprofesionāli veicot migrācijas procesu. Datu migrāciju vajadzētu uzskatīt kā ieguldījumu, kas nepieciešams reizē ar jaunas IT sistēmas vai platformas ieviešanu. Neplānot papildu budžetu datu migrācijai, kad plānojat izmantot jaunu IT platformu, ir kā neplānot degvielas izmaksas, kad iegādājaties jaunu automašīnu.


Ievērojamu lomu datu migrēšanā spēlē paši dati. Atkarībā no tā, kā dati ir integrēti biznesā un kā tie ir pielāgoti laika gaitā, noteiktas datu kopas kļūst savstarpēji atkarīgas, radot grūtības tās pārnest uz jaunu vidi. Ir ļoti svarīgi izpētīt izmantotos datus, aplikācijas un sistēmu komponenšu sarežģītību, lai uzlabotu datu pārvaldību un aplikāciju mobilitāti jau pašā procesa sākumā. Tā kā gandrīz visi dati tiek integrēti aplikācijās, lai nodrošinātu jūsu uzņēmējdarbību, integrācijas līmenis ir kritiska sastāvdaļa migrācijas procesā.


Lai datu migrācija noritētu gludi - uzticieties ekspertiem!


Datu migrācija DEACNeatkarīgi no tā, cik liels un izglītots ir jūsu uzņēmuma IT personāls, datu migrācija nav tā ikdienas pienākums. Kādi niecīgi, bet ļoti nozīmīgi datu pārnešanas aspekti var palikt nepamanīti un izraisīt dīkstāvi, sistēmas kļūdas vai pat datu zudumu. Uzņēmumi izmanto dažādas stratēģijas visu negatīvo aspektu samazināšanai, bet tikai pieredzējis datu migrēšanas pakalpojuma sniedzējs varēs jums piedāvāt iepriekš izmēģinātu, secīgu soļu datu migrācijas risinājumu, kas efektīvi pārvietos jūsu datus un sistēmu uz jaunu vidi.


Kas ir galvenie ieguvumi, uzticot datu migrēšanu IT ekspertiem?

 • Labi pārdomāts datu migrācijas plāns

Veiksmīga datu migrācija ir balstīta uz precīzām detaļām, kas definētas datu migrācijas plānā. Tas nav tikai plāns, kas apraksta, ko darīt, bet arī kad darīt un ko darīt, ja iestājas kļūda vai problēma. Ja datu migrācijas plāns netiek veidots akurāti ar dziļu izpratni par visiem tā procesiem, šī komponente izraisa datu pārnešanas neveiksmes daudzos uzņēmumos. Precīzs un pārdomāts plāns pieprasa papildu laika resursus, specifiskas zināšanas un pieredzi. Plāns nosaka, kāda metode tiks izmantota datu importēšanai un eksportēšanai, tīkla rekonstrukcijai, kā arī sagatavo resursus, un tam parasti piemīt kādas kritiskas komponentes, kuras var tikt pamanītas tikai ar pieredzējušu aci. Vai jūsu IT vadītājs ir gatavs uzņemties atbildību par tik kompleksa plāna izstrādi datu migrēšanai ar minimālu datu pārnešanas un dīkstāves laiku?

 • Minimāls dīkstāves laiks

Kā uzņēmums var veikt savu pamatdarbību un nopelnīt, ja tā IT sistēma nav pieejama? Neiespējami 21. gadsimtā! IT sistēmas dīkstāve ir parametrs, kas tiešā veidā izraisa biznesa zaudējumus. Protams, tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem arī datu migrācijā. Dīkstāvi ir nepieciešams paredzēt datu migrācijas plānā jau pašā projekta izstrādes sākumā, taču, lai to precīzi noteiktu, profesionāļi veic datu migrācijas testus, izmantojot papildu pagaidu platformu starp jūsu esošo un jauno IT platformu. Šim procesam ir nepieciešams liels laika resurss un tas var būt ļoti dārgi, ja uzņēmums vēlas to veikt pats saviem spēkiem. Turklāt tas arī pieprasa dziļu izpratni par datu migrēšanas aspektiem un sistēmu saderību.

 • Minimāls datu migrācijas laiks

Šis faktors ir ļoti nozīmīgs jebkuram biznesam, domājot par datu migrāciju. Un, protams, mēs visi vēlamies, lai šis process notiktu pēc iespējas ātrāk. Tā kā datu migrācija sastāv no dažādiem soļiem, sākot no datu migrācijas plāna izstrādes, dīkstāves paredzēšanas, datu vai visas IT sistēmas pārnešanas un turpinās līdz pat saderības pārbaudei nobeigumā, ir ļoti daudz iespēju. ka kļūdas un neparedzētas problēmas pagarinās migrācijas laiku. Tikai ar ilglaicīgi uzkrātām zināšanām ir iespējams paredzēt visus izaicinājumus un noteikt tos kritiskos elementus, kam nepieciešama pastiprināta uzmanība. IT pakalpojumu sniedzēju eksperti koordinēs datu pārnešanu atbilstoši jūsu biznesa vajadzībām, lai netiktu ietekmēti biznesa procesi.

 • Ātra datu kustība

Datu migrācija DEAC Ātri interneti savienojumi, ko IT pakalpojumu sniedzēji izmanto datu pārnešanai no jūsu esošās sistēmas uz jauno, ir neatņemama sastāvdaļa minimāla datu migrācijas laika nodrošināšanai. Pārnesot lielu apjomu ar datiem un sistēmām, stabils, ātrs un drošs tīkla savienojums ievērojami uzlabos šo procesu un nodrošinās tā nepārtrauktību.

 • Papildu pagaidu platforma

Papildu pagaidu platforma starp jūsu esošo un jauno IT vidi ir perfekts instruments, ko izmanto IT pakalpojumu sniedzēji, lai izvairītos no jebkādiem iespējamiem sistēmu, aplikāciju nesaderību un datu zudumu riskiem. Izmantojot šo paņēmienu, visi jūsu dati tiks pārnesti uz pagaidu platformu un tikai pēc tam tiks migrēti uz jauno IT vidi.

Kādēļ pagaidu platforma ir tik svarīga?

Pirmkārt, jums būs iespēja atbrīvoties no esošajiem resursiem daudz ātrāk, kas ir ļoti nozīmīgi gadījumā, ja izmantojat trešās puses IT resursus un nevēlaties maksāt papildu īres maksu par laiku, kad uzglabājat datus tikai drošības nolūkos. Pagaidu platforma var palīdzēt gadījumā, ja izdzēšat kādus failus esošajā sistēmā, bet pēc tam konstatējat, ka jaunā sistēma nav saderīga un jums nepieciešams veikt datu pārnešanu atkārtoti.

Otrkārt, IT pakalpojumu sniedzēji parasti veido pagaidu vidi, izmantojot datu rezerves kopēšanas platformu, kas var savienoties ar plaša spektra IT vidēm, tādejādi nesaderības risks ir ļoti zems. Datu rezerves kopēšanas sistēma ir ideāla vide jūsu datu sagatavošanai, lai tie būtu saderīgi ar jaunizvēlēto sistēmu, t.sk. mākoni. Pagaidu platformas uzstādīšana jūsu pašu spēkiem, protams, prasīs lielu laika patēriņu un tās uzturēšana ievērojami palielinās izmaksas, tādēļ izmantot IT pakalpojumu sniedzēju, kas izmanto šo metodi, ir labākais variants datu migrācijas risku samazināšanai.

 • Datu migrēšana no kompleksām IT sistēmām

IT sistēma, kas ir izveidota un uzturēta uz vairāk kā viena IT pakalpojuma sniedzēja resursiem vai dalīta starp jūsu un trešās puses resursiem, ir ļoti kompleksa sistēma, kas pieprasa dziļu izpratni un pieredzi, lai to vai daļu no tās migrētu uz citu IT vidi. Šajā gadījumā ir nepieciešams integrēt migrācijas instrumentus ar trešās puses resursiem, lai veiksmīgi pārnestu datus un aplikācijas.

 • Saderības pārbaude pēc datu pārnešanas

Kad tiek veikta datu un aplikāciju pārnešana, migrācija tiek pabeigta tikai pēc saderības pārbaudēm. Šim procesam ir jābūt paredzētam datu migrācijas plānā un nesaderības gadījumā, var tikt pagarināts migrācijas vai dīkstāves laiks. Ļaujot speciālistiem veikt jūsu biznesa datu pārnešanu, jūs būsiet pārliecināts, ka pieredzējusi komanda pieskata jūsu datus un sistēmu un to ātri pielāgos jaunajai sistēmai, lai novērstu jebkādas laika pārbīdes migrācijas procesā.
Ar akurātu, pārdomātu un secīgu datu migrācijas plānu, atrodot un nosakot visus apslēptos izaicinājumus un vadot datu migrāciju kā daļu no ieguldījuma jaunajā sistēmā, jūs noteikti panāksiet, ka datu pārnešana notiek vienmērīgi un ar minimālu dīkstāves laiku. Izvēloties IT ekspertus jūsu datu migrēšanai, pārdomājiet visus etapus, lai jūsu bizness būtu drošībā, tiktu samazināti visi riski un datu migrācija paveikta ar minimālu dīkstāvi. Esiet pārliecināts, ka jūs spēsiet veikt sava biznesa pamata funkcijas, kamēr sertificēti speciālisti veiks IT platformas migrāciju jūsu vietā!

expand_more
   

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk!AtpakaļPieteikties mūsu jaunumiem DEAC Pieteikties jaunumiem

Iegūstiet noderīgu IT informāciju un mūsu jaunumus, pierakstoties šeit!

Biznesa IT risinājumi DEAC Ātrs klientu atbalsts

Ātrs DEAC atbalsts Jums ērtākajā laikā un veidā 24/7.

Biznesa IT risinājumi DEAC Pieredzējuši IT eksperti

Profesionāls un operatīvs IT atbalsts 24/7.

Biznesa IT risinājumi DEAC Augsta pieejamība datiem

Procesu nepārtrauktība līdz pat 99,995% ar atrunātām pakalpojumu sniegšanas garantijām.

deac-partners-logo