... Par DEAC ...

Informācija par ES līdzfinansētiem projektiem

... Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana - projekta 2. kārta
Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana - projekta 2. kārta

Jauna augstas pievienotās vērtības  pakalpojuma sniegšana - projekta 2. kārta

SIA “DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS” sekmīgi ir pabeidzis projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/064 „Jauna augstas pievienotās vērtības  pakalpojuma sniegšana” pirmo posmu, un ir iegādājies un uzstādījis pirmo daļu no paredzētajām iekārtām.


Paredzams, ka atlikušās iekārtas tiks uzstādītas saskaņā ar Projekta īstenošanas grafiku 2015.gadā. Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs” pakalpojuma sniegšanas struktūrvienībā, iegādājoties nepieciešamās jaunās iekārtas, ar mērķi ieviest jaunu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu – mākoņskaitļošanas pakalpojums „New Cloud”.

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma „New Cloud” sniegšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 512 212,92 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 2 076 209,02 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 934 294,05 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 22.oktobrim.


Atpakaļdeac-partners-logo