... Par DEAC ...

Informācija par ES līdzfinansētiem projektiem

... Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”
Projekts „Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos”

 
Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos DEAC
  Projekta norises laiks: 11.06.2013 - 04.12.2014
 
Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos DEAC
  DEAC sadarbībā ar Latvijas IT klasteri īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „Latvijas IT uzņēmumu eksporta veicināšanas aktivitātes”, kura mērķis ir veicināt projektā iesaistīto partneru izstrādāto IT nozares produktu eksportu.
 
Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos DEAC
  Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” apakšaktivitātes 2.3.1.1.1. „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs ĀTA/2.3.1.1.1/13/56/062, ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs L-ĀTA-14-1926.
 
  

  

Latvijas IT uzņēmumu attīstība ārvalstu tirgos DEAC


Atpakaļdeac-partners-logo