... Par DEAC ...

Informācija par ES līdzfinansētiem projektiem

... Projekts "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas"
Projekts "IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas"

 

IT KVAP DEAC

  Projekta norises laiks: 01.07.2012-31.12.2014

IT KVAP DEAC

  Latvijas IT klastera sadarbības partneris DEAC īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto projektu „IT KVAP – Informācijas tehnoloģiju klastera vēstniecības, akadēmija, platformas”.

IT KVAP DEAC

  Projekts tiek īstenots 2. darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.3.2.3. aktivitātes „Klasteru programma” ietvaros. Projekta identifikācijas numurs KAP/2.3.2.3.0/12/01/002, biedrības „Latvijas Informācijas tehnoloģiju klasteris” un v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” noslēgtā līguma numurs L-KAP-12-0008.

IT KVAP DEAC

  Projekta merķis ir IT uzņēmumu un nozares konkurētspējas celšana un eksporta apjoma palielināšana, nostiprinot sadarbību starp IT nozares uzņēmumiem un pētniecības un izglītības institūcijām, lai kopīgi likvidētu plaisu starp piedāvājumu un pieprasījumu IT specifisko kompetenču jomā, izveidotu IT klastera vēstniecību/aģentu tīklu ārvalstīs, kā arī veicinātu nozares specifisko tehnoloģisko platformu pilnveidošanu. Latvijas IT klastera vidējā termiņa mērķu sasniegšanai tiek izmantotas rīcības galvenajos darbības virzienos:     

1) klastera speciālistu darba ražīguma un kompetences celšana;

2) izglītības virziens – kompetentu speciālistu sagatavošana;

3) eksporta veicināšana – eksporta aģentu tīkla izveide;

4) tehnoloģisko platformu un standartu pilnveidošana;

5) Rīgas IT Demonstrācijas centra izveide – Latvijas IT zīmola mārketinga rīks;

6) jaunu tehnoloģisko nišu apguve un attīstīšana pasaules līmenī.

 

IT KVAP DEAC


Atpakaļdeac-partners-logo