... Par DEAC ...

Informācija par ES līdzfinansētiem projektiem

... Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"
Projekts "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana"

SIA “DIGITĀLĀS EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS CENTRS” ir noslēdzis 02.05.2016. līgumu Nr. SKV-L-2016/320 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2. pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana DEAC


Atpakaļdeac-partners-logo