... Par DEAC ...

Kvalitātes politika

... Kvalitātes politika
Kvalitātes politika

Eiropas datu centru operatora DEAC kvalitātes vadības sistēma darbojas kopš 2008. gada 7. jūlija un ir atbilstoša starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta datu centru informācijas drošības un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai atbilstoši starptautisko standartu ISO/IEC 27001:2013 un ISO 22301:2012 prasībām. Tāpat DEAC 2014. gada decembrī ir apliecinājis savu atbilstību starptautiski atzītam norēķinu karšu nozares datu drošības standartam The Payment Card Industry Data Security Standard jeb PCI DSS 3.1.


DEAC kvalitātes politika ir vērsta uz IT nozares standartu ieviešanu un uzturēšanu augstākajā līmenī, pasaules mērogā nodrošinot klientiem pakalpojumu kvalitātes un procesu nepārtrauktības garantijas. Nepārtraukti modernizējot un attīstot datu centru infrastruktūru, DEAC nodrošina pilna klāsta datu centru pakalpojumus, kas nozīmē, ka klients var būt pilnīgi drošs un pārliecināts par atbilstību jaunākajiem industrijas kvalitātes standartiem. 

Visi svarīgākie aspekti kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai ir nosegti

DEAC IT Biznesa risinājumi pārdomāta uzņēmuma ilgtermiņa attīstības stratēģija
DEAC IT Biznesa risinājumi nepārtrauktas pieejamības nodrošināšana datu centru pakalpojumiem
DEAC IT Biznesa risinājumi augsti kvalificēti un kompetenti eksperti
DEAC IT Biznesa risinājumi klientu atbalsts 24/7
DEAC IT Biznesa risinājumi regulāras investīcijas datu centru infrastruktūrā
DEAC IT Biznesa risinājumi pārbaudīti un uzticami sadarbības partneri


PCI DSS

PCI DSS atbilstība apliecina augstākās tiešsaistes kredītkaršu datu glabāšanas, apstrādes un pārraidīšanas prasību ievērošanu. Praksē tas nozīmē, ka karšu dati ir pasargāti no nesankcionētas piekļuves gan fiziski, gan virtuāli, nodrošinot visu nepieciešamo uzņēmuma procesu nepārtrauktībai.

DEAC IT Biznesa risinājumi

Microsoft Gold Datacenter atbilstība

DEAC turpina attīstīties un paaugstināt datu centru kvalitātes standartus, iegūstot kompānijas Microsoft Zelta Datu Centru (Gold Datacenter), kā arī Sudraba Datu Platformas (Silver Data Platform) kompetenci, tādejādi stiprinot savas pozīcijas starp vadošajiem virtuālo resursu sniedzējiem Ziemeļeiropā un tai pat laikā demonstrējot spēju būt labākajam savā klasē, apmierinot Microsoft klientu mainīgās vajadzības augstākajā līmenī.

DEAC IT Biznesa risinājumi

ISO/IEC 27001:2013

ISO/IEC 27001:2013 sertifikācija apliecina DEAC informācijas drošības pārvaldības augstos standartus un nosaka augstāko vērtīgas informācijas aizsargāšanas prasību nodrošinājumu. Šī sertifikācija paredz ņemt vērā līgumu un normatīvo aktu prasības informācijas drošības risku pārvaldībai, kas ietver gan risku identificēšanu, gan vadību, gan arī to samazināšanu. Tāpat tā pieprasa īstenot pasākumus, kas nepieciešami ātrai drošības incidentu identificēšanai, tādejādi maksimāli novēršot un samazinot nevēlamu informācijas drošības risku iestāšanos un negatīvu seku varbūtību.

ISO/IEC 27001:2013, DEAC

DEAC operē Informācijas Drošības Pārvaldības Sistēmu, kas atbilst ISO/IEC 27001:2013 prasībām sekojošās darbības jomās:
Datu centru vadība un pakalpojumi, tostarp mākoņu pakalpojumi, iekārtu izvietošanu, tīkla pakalpojumi un iekārtu noma, kas tiek nodrošināta datu centros, kas izvietoti Rīgā, Latvijā.

Biznesa IT risinājumi DEAC
Nozares līderis

Uzticams partneris 2500 klientiem no 40 valstīm, atzīts pakalpojumu sniedzējs Eiropā.

Biznesa IT risinājumi DEAC
Datu drošība 24/7

Augstākā līmeņa datu aizsardzība pret visu veidu apdraudējumiem. 

Biznesa IT risinājumi DEAC
Augsta pieejamība datiem

Procesu nepārtrauktība līdz pat 99,995% ar atrunātām pakalpojumu sniegšanas garantijām.

deac-partners-logo