... Par DEAC ...

Informācija par ES līdzfinansētiem projektiem

... Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana - projekta 1. kārta
Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana - projekta 1. kārta
02.11.2014

Jauna augstas pievienotās vērtības  pakalpojuma sniegšana - projekta 1. kārta

2014.gada 3.septembrī SIA “Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs” noslēdza līgumu Nr. L-APV-14-0185 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/064 „Jauna augstas pievienotās vērtības pakalpojuma sniegšana” īstenošanu. (Augstas pievienotās vērtības investīcijas (4. kārta)).


Projekta ietvaros tiks veiktas augstas pievienotās vērtības investīcijas SIA „Digitālās Ekonomikas Attīstības Centrs” pakalpojuma sniegšanas struktūrvienībā, iegādājoties nepieciešamās jaunās iekārtas, ar mērķi ieviest jaunu augstas pievienotās vērtības pakalpojumu – mākoņskaitļošanas pakalpojums „New Cloud”.

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi jauna pakalpojuma „New Cloud” sniegšanai.
Projekta kopējās izmaksas ir 2 512 212,92 EUR. No tām projekta attiecināmās izmaksas ir 2 076 209,02 EUR un pieprasītā publiskā finansējuma apmērs ir 934 294,05 EUR.

Projektu paredzēts īstenot līdz 2015.gada 22.oktobrim.


Atpakaļdeac-partners-logo